Kalkulator daty juliańskiej
i kalendarzowej

(See note on this Polish version at the page bottom)

     
  Juliański numer dnia (w południe; JDN):  =
  Zmodyfikowany dzień juliański (MJD):  =
  Dzień roku (dla kal. gregoriańskiego): 
 Kalendarz: domyślny (juliański/gregoriański)
tylko juliański
(Wypełnij poniższe pole w celu przeliczenia interwału)
Od tej daty po dniach nastąpi:
     
  Juliański numer dnia (JDN): 
 Kalendarz: domyślny (juliański/gregoriański)
tylko juliański

  1. Aby kalkulator działał, w przeglądarce musi być włączona obsługa skryptów Java. W przypadku Netscape lub I.E. wymagane są wersje 3.0 lub wyższe.
  2. Niektóre pola można edytować. Można zmieniać datę lub numer dnia, by otrzymać dzień tygodnia i pozostałe opisy daty.
  3. Po zmianie zawartości pola, aby uaktualnić pozostałe, należy kliknąć poza kalkulatorem lub nacisnąć klawisz Tab (nie naduszać Enter).
  4. W trybie "domyślny" następuje automatyczna zmiana kalendarza juliańskiego na gregoriański w dniu 4/15 października 1582 r. (wtedy został wprowadzony także w Polsce). Po tej dacie, gdy chce się mieć kalendarz juliański (który obowiązywał np. w angielskich koloniach do 1753 r.), trzeba wybrać opcję 'tylko juliański'.


Przerobiony (przez KMB) na język polski program z witryny Numerical Recipes. W stosunku do oryginału ta wersja wylicza też MJD i numer dnia w roku dla zadanej daty (na razie tylko kalendarza gregoriańskiego).
This page has been adapted (by KMB) from the Numerical Recipes site by translation the textual content into Polish and small extension of the algorithm to have the Modified Julian Date and the Day of the year for given date (presently works fine for Gregorian calendar only) also displayed.
2004.01.30