Okolice Żelichowa

Wycinek mapy Województwo Wielkopolskie — Mapa administracyjno-turystyczna (Wydawnictwo BiK, Piła, 1999) w skali 1:250 000; mapa topograficzna (wojskowa) znajduje się 'pod' mapą widoczną tutaj
(zob. też schematyczną mapę dróg)Okolice Drożek

Wycinek z Mapy topograficznej Polski w skali 1:200 000 Wojska Polskiego,
stan aktualności 1982-88; nieco dalsze okolice obejrzysz klikając na ten wycinek
(zob. też schematyczną mapę dróg)